Tobaksprodukter marknadsförs på Facebook trots förbud

Ap_facebook_dislike

Tobaksprodukter marknadsförs och säljs via obetalt innehåll på Facebook, trots att företaget förbjuder den typen av reklam. Detta visar en ny studie som också avslöjar att minderåriga kan få tillgång till tobak genom dessa annonser.

Tobaksannonser återfinns ofta på företagssponsrade Facebook-sidor för ledande tobaksvarumärken. Forskare från Stanford University School of Medicine har upptäckt många företeelser som strider mot Facebooks policyer för marknadsföring, sidinnehåll och sponsrade inlägg. Policyerna förbjuder exempelvis marknadsföring som uppmanar till direkta köp. Undersökningen visar dock att fler än hälften av sidorna som studerades innehåller länkar som möjliggör för användare att köpa tobaksprodukter. Majoriteten av sidorna är dessutom tillgängliga för minderåriga användare, trots att Facebook kräver att sådana sidor begränsar tillgängligheten för användare under 18 år.

Facebook valdes som studieobjekt eftersom unga är mer benägna att börja använda tobaksprodukter, och tenderar att vara mer aktiva på sociala medier. Studien avslöjar kryphål i Facebooks tobaksrelaterade policyer och uppmärksammar hur tobaksföretag utnyttjar dessa för att marknadsföra sina produkter. Forskarna hoppas att studieresultaten uppmuntrar företaget till fortsatta insatser för socialt ansvarstagande genom förbättrad implementering av deras policyer. Läs mer om studien här.