Tobaksskatten höjs år 2023

18 september 2020
 / 
Tobaksskatten höjs år 2023

Skatten på alkohol och tobak höjs från 2023. Effekten av de senaste skattehöjningarna har minskat och därför föreslår regeringspartierna i en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna att skatterna nu ska höjas igen.

Regeringen offentliggjorde i ett pressmeddelande den 17 september att alkohol- och tobaksskatten ska höjas från 2023. Den svenska tobaksskatten har inte höjts sedan 2015 och enligt en rapport från Europeiska kommissionen är Sveriges cigarettpriser bland de lägsta i EU vid hänsyn till invånarnas köpkraft. Regeringen anser därför att det är motiverat att höja tobaksskatten och höjningen uppskattas preliminärt resultera i ökade nettointäkter på 0,41 miljarder.

Läs mer här.