Tonåring drabbas av lungkollaps efter användning av e-cigaretter

Under de senaste åren har användningen av vitt snus och e-cigaretter ökat lavinartat bland unga, både i Sverige och i andra delar av världen. Truth Initiative lyfter att mer än 14 procent av gymnasielever i USA brukar e-cigaretter och att försäljningen i landet har ökat med nästan 47 procent under bara de senaste två åren. I Thailand beräknas nästan vart tionde barn använda e-cigaretter trots att landet har förbjudit produkten. Det råder ännu kunskapsbrist bland allmänheten gällande hälsoriskerna med e-cigaretter men konsekvenserna börjar uppmärksammas alltmer, inte minst när en thailändsk 16-åring drabbades av lungkollaps på grund av e-cigarettrökning. Det rapporterar bland annat The Times of Israel.

Bruket av e-cigaretter har ökat markant i hela världen, särskilt bland unga. I Sverige ökade användningen av e-cigaretter 31 procentenheter bland gymnasielever mellan 2020 och 2022, och hela 48 procent av gymnasielever i årskurs 2 uppgav att de har testat e-cigaretter, enligt den senaste nationella skolundersökningen genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2022. Orsakerna till ökningen av e-cigaretter bland unga är flera: produktens lättillgänglighet, tobaksföretagens aggressiva marknadsföring mot unga, och okunskapen kring dess hälsorisker.

Likväl i USA har också försäljningen och produktionen av e-cigaretter ökat markant mellan 2020 och 2022: från 15,5 miljoner sålda enheter till 22,7 miljoner sålda enheter, en ökning av nästan 47 procent. Under två år har det tillkommit 85 nya e-cigarettmärken, och enligt en undersökning av National Youth Tobacco Survey från 2022 visar att smaksättningarna är särskilt populära bland högstadie- och gymnasieelever.

Bruket ökar bland unga även på andra sidan av jordklotet, exempelvis i Thailand. En undersökning av thailändska Department of Health Service Support (DHSS) visar att nästan var tionde person i Thailand under 18 år beräknas använda e-cigaretter trots landets förbud mot att inneha, använda eller försälja produkten. Specialistläkaren Tevin Chakrayanuyok varnar nu om e-cigaretternas hälsorisker genom att synliggöra de skador som en thailändsk 16-åring drabbats av efter att ha brukat e-cigaretter, uppmärksammar The Times of Israel. Tonåringen fick till en början andningssvårigheter och smärta i bröstet vid tyngre lyft. Röntgen visade sedan att en utav lungorna läckte luft, som resulterade i en lungkollaps. Tevin menar att hälsofarorna med e-cigarettbruk är allvarligare än vad många inser. Kunskapsspridningen är fortsatt viktig både nationellt och internationellt för att fler ska få ta del av de fysiska och psykiska konsekvenser som tobaksprodukter har på hälsan.

Vill du också skydda barn och unga från att värvas in i livslånga nikotinberoenden? Stöd oss här.