Träff med en engagerad prins Daniel

I morse var undertecknad på slottet för ett möte med prins Daniel. Prinsen har ett tydligt engagemang i ungas hälsa och förebyggandet verksamhet och det var roligt att se vilket engagemang som fanns för tobaksfrågan. Prins Daniel, liksom vi och många andra viktiga förebilder verkar för ungas hälsa och en jämlik hälsa på lika villkor.

Att förebilder påverkar unga i valet av ett tobaksfritt liv vet vi sen länge och det är något som alltid genomsyrar vår verksamhet. Listan kan göras lång av tobaksfria förebilder och alla är de viktiga. Gamla som unga, kända som okända. Därför känns det extra kul att få möta ytterligare en stark tobaksfri förebild.