Träning kan motverka skador från nikotin

20 augusti 2019
 / 
Träning kan motverka skador från nikotin

Träning verkar kunna häva skador på hjärnan som orsakats av nikotin. Louise Adermark, docent i neurobiologi, tror att träningens effekter kan underlätta vid nikotinavvänjning.

Nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne som kan orsaka bestående skador på hjärnan. Ny forskning som genomförts på råttor visar att motorisk träning i samband med avslutad exponering för nikotin kan motverka de förändringar i hjärnan som orsakats av nikotinet. Forskarna till studien, som publicerats i Addiction Biology, upptäckte att rubbningar och skador på nervceller hos de råttor som fick träna återställdes.

En del av beroendeproblematiken med tobaksbruk kommer av hjärnans associationer mellan nikotinets effekter på måendet och ett särskilt motoriskt beteende, som att röka eller stoppa in en snusprilla under läppen. Utifrån studieresultaten menar Louise Adermark, docent i neurobiologi på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, därför att det kan vara effektivt att komplettera nikotinavvänjning med någon annan typ av motorisk aktivitet, som en ny träningsform.

Läs mer här.