Tredjehandsrök skadar hälsan även i rökfria miljöer

11 mars 2020
 / 
Tredjehandsrök skadar hälsan även i rökfria miljöer

Inte endast rökning eller passiv rökning kan skada hälsan, utan även att befinna sig i samma rum som rökare. Ny forskning visar att tredjehandsrök, giftiga ämnen från tobak som exempelvis fäster på rökares kläder, kan orsaka hälsorisker även i utrymmen där rökning aldrig har förekommit.

En ny studie från Yale University visar att tredjehandsrök, rester av ämnen från tobak som fastnar på olika typer av ytor och material, även kan fästa på rökares kroppar och kläder. Dessa ämnen kan sedan släppas ut i miljöer och utrymmen där själva rökningen inte har förekommit, och orsaka hälsorisker för personerna som vistas där. Resultaten från studien som gjordes i en rökfri biograf visade att mängden giftiga ämnen som personerna exponerades för motsvarade mellan en och tio cigaretter mot slutet av biofilmen.

Studien är en av de första som visar att nikotin och andra potentiellt giftiga ämnen kan överföras mellan människor via kläder efter rökning. Forskarna förvånades över de nivåer av skadliga ämnen, varav vissa är cancerframkallande, som frisläpptes från publiken i lokalen. Om framtida forskning upprepar dessa resultat tyder det på att rökare kan göra skada även om själva rökningen gjordes på annan plats.

Studien omfattade inte e-cigaretter, men på grund av höga nivåer av nikotin tror forskarna att det är möjligt att e-cigarettanvändare kan ha varit en bidragande orsak till mängden nikotin i lokalen.

Läs mer om studien hos CNN.