Tusentals platser blir rökfria

5 mars 2019
 / 
Tusentals platser blir rökfria

Den nya tobakslagen som regeringen beslutat om, och som börjar gälla den 1 juli 2019, innebär att det blir förbjudet att röka i många offentliga utomhusmiljöer. P4 Gävleborg rapporterar om konsekvenserna i Gävleborgs län, där upp emot 10 000 platser såsom uteserveringar, idrottsplatser och platser i anslutning till kollektivtrafik, ska bli helt rökfria. 

Enligt regeringen är syftet med den nya lagen att avnormalisera rökning. Radioinslaget i P4 Gävleborg innehåller information om lagens innebörd samt intervjuer med personer som kommer bli ansvariga för att lagen följs. Vissa är kritiska och menar att lagen är otydlig och svår att upprätthålla, medan andra ser lagen som viktig för att skydda miljön samt klimatet.

Lyssna på inslaget i P4 här.