TV4: Allt fler unga använder nikotin ”Lavinartad ökning”

31 mars 2021
 / 
TV4: Allt fler unga använder nikotin ”Lavinartad ökning”

31 mars intervjuades Helen Stjerna, vår generalsekreterare, i TV4:s Nyhetsmorgon med anledning av nya lagförslag som innebär hårdare reglering av nya nikotinprodukter, exempelvis gällande marknadsföring och åldersgräns. A Non Smoking Generation välkomnar ökad reglering som kan vända trenden med ökande nikotinanvändning bland ungdomar, men Helen uppmärksammade även att Sverige just nu är sämst i Norden på att skydda barn och unga från tobak och nikotin.

En statlig utredning om översyn om vissa frågor på tobaksområdet resulterade i förslag om hårdare krav och reglering av nya nikotinprodukter, exempelvis åldersgräns och reklambegränsningar för vitt snus samt förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter. De nya lagförslagen uppmärksammades i ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon där Helen Stjerna förklarade varför dessa politiska åtgärder är viktiga för att skydda barn och unga från att lockas in i skadliga missbruk.

– Det är ett förslag som framför allt syftar till att skydda barn och unga från alla nya nikotinprodukter som vi har sett lanseras av tobaksindustrin under de senaste åren. Genom att man har kallat dem för tobaksfria så har man kunnat göra reklam för de här produkterna i sociala medier tillsammans med influencers och artister… Det har heller inte funnits någon riktig åldersgräns och de har varit lättillgängliga. Vi har sett en lavinartad ökning i bruket bland barn och unga.

A Non Smoking Generation är positiva till lagförslagen men oroas över att det kommer ta lång tid innan de blir verklighet. De nya lagarna föreslås träda i kraft först 1 juli 2022, och fram tills dess kommer tobaksindustrin kunna fortsätta att marknadsföra dessa produkter riktat till unga. Helen lyfter att det dessutom finns fler viktiga åtgärder som politikerna hade kunnat besluta om redan nu – för att bättre skydda barn och ungdomar.

– Det som vi kanske efterlyser allra mest är att man skärper lagstiftningen för skolan, idag har vi en lag som heter ”rökfri skolgård” och det finns två stora problem med den. Det ena är att den bara omfattar cigaretter och det andra är att den bara reglerar skolgården. Idag ser vi att barn och unga lär sig både röka och snusa i skolan, under skoltiden. Och just nu är vi faktiskt verkligen sämst i Norden på det här. Alla övriga nordiska grannländer har infört tobaksfri skoltid, så vi tyckte att det var på tiden nu för Sverige också, men det dröjer. I den nya ANDTS-strategin så öppnar man upp för att eventuellt införa tobaksfri skoltid och där hade vi gärna sett tydligare besked och en snabbare process för att det ska bli verklighet.

Se inslaget här.