Tydliga kopplingar mellan nikotin och sömnproblem

9 november 2023
 / 
Tydliga kopplingar mellan nikotin och sömnproblem

Oberoende forskning visar konsekvent att nikotinberoende kan påverka den mentala hälsan negativt. Nya nikotinprodukter utgör ett hot mot den nya generationen- en generation vars psykiska ohälsa redan är alarmerande hög. Ytterligare ett sätt som nikotin kan skada brukarens psykiska och fysiska hälsa på, enligt forskning, är genom att beröva användaren från sömn. En studie visar till och med på att e-cigarettanvändare lider mer av sömnbrist än vad de som röker konventionella cigaretter gör. Många vänder sig till nikotinprodukter när de känner stress eller oro i hopp om att det ska underlätta, men få vet om att nikotin egentligen riskerar att förvärra känslorna i längden. Detta delar den amerikanska organisationen Truth Initiative i en ny artikel.

Forskning visar att de som brukar e-cigaretter med nikotin i oftare lider av sömnproblem. Sömnproblem som innebär otillräcklig sömn, avbruten sömn, rastlöshet under sömnen, mardrömmar och daglig trötthet. Sömn är särskilt viktig för unga hjärnor som fortfarande är under utveckling samt för ungas psykiska välmående; studier visar tydliga samband mellan sömnbrist och psykisk ohälsa.

Truth lyfter flertalet oberoende studier, och alla visar på liknande resultat. Exempelvis, en studie som publicerades i Journal of Adolescense där unga mellan 12-17 år deltog, visade att e-cigarettbruk med nikotin i bilden hade en markant koppling till rapporterade fall av sömnproblem. En annan studie som involverade gymnasieelever fann att e-cigarettanvändare oftare uppgav att de led av sömnbrist, jämfört med cigarettrökare eller de som aldrig använt tobaksprodukter.

Liknande resultat visar sig även i de studier som omfattar vuxna mellan 18-65 år; de som brukade e-cigaretter med nikotin i var mer benägna att rapportera om sömnbrist jämfört med de som aldrig använt e-cigaretter. Det är känt sedan länge att nikotin ökar hjärtpuls, blodtryck och glukos-nivåer: påföljder som i sin tur innebär en ökad risk av fördröjd och störd sömn.

Vi ser i vår senaste novusundersökning att endast 11 % av vuxna och 19 % av barn vet om att nikotin innebär en ökad risk av psykisk ohälsa. Många vänder sig till nikotinprodukter när de känner stress eller oro i hopp om att det ska underlätta, troligtvis på grund av tobaksindustrins ihärdiga marknadsföring av produkterna i samband med avslappning och stresshantering- fastän nikotin egentligen riskerar att förvärra känslor av stress och oro i längden. Ur ett positivt perspektiv, kan man se att 90 % av de som slutat med nikotin har upplevt en förbättrad mental hälsa, där känslor av stress, ångest och deppighet minskat drastiskt, enligt en enkät gjord av Truth Initiative.

Vill du bidra i arbetet mot en helt tobaks-/nikotinfri framtid? Stöd vårt arbete här!