Tydligt samband mellan stresstolerans och risk att börja röka

20 februari 2018
 / 

Rokig-miljo

Unga män med låg stresstolerans riskerar i större utsträckning att börja röka som vuxna, enligt ny forskning som presenteras av SVT Nyheter Örebro. Sambandet verkar även gälla för männens bruk av alkohol och andra droger senare i livet.

Risken att börja röka kan vara så mycket som sex gånger större bland unga män med låg stresstolerans. Den ökade risken för bruk av cigaretter skulle kunna vara orsak till sambandet mellan låg stresstolerans och risken att drabbas av vissa typer av cancer. Toleransen för stress verkar också ha betydelse för risken att bruka stora mängder alkohol och andra droger.

Beatrice Kennedy som genomfört forskningen blev förvånad av den starka kopplingen mellan låg stresstolerans och risken för att använda skadliga produkter. Sambandet påverkades inte vid kontroll av andra faktorer, så som studiedeltagarnas utbildning och socioekonomi.

Bildkälla: Tobaksfakta