Uganda står emot tobaksindustrin: behåller e-cigarettförbud

12 juni 2023
 / 
Uganda står emot tobaksindustrin: behåller e-cigarettförbud

Uganda är ett av de 35 länder i världen som förbjudit e-cigaretter. Lagen förbjuder import, tillverkning, distribution, bearbetning och försäljning, inklusive nikotin- och nikotinfria vätskor bland andra ämnen. Tobaksindustrin har försökt få bukt på e-cigarettförbudet i Uganda, men Uganda står fast vid beslutet som gick igenom för åtta år sedan. Detta delade Världshälsoorganisationen (WHO) i tisdags.

I ljuset av konsekvent motstånd från tobaksindustrin står Uganda fast vid sitt framgångsrika förbud mot försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) som gick igenom först 2015, säger Världshälsoorganisationens (WHO) landrepresentant Dr Yonas Tegegn Woldemariam. Förbudet syftar till att avlägsna detta globalt växande tobaksalternativ till att röka cigaretter från det offentliga livet. Studier tyder på att användning av e-cigaretter är farlig, särskilt för unga människor och personer som aldrig har rökt tidigare. Detta är en viktig aspekt, säger Dr. Yonas, särskilt för ett land där över 15 % av pojkar och 13 % av flickor i åldern 13 till 15 år börjar röka cigaretter varje år.

Elektroniska cigaretter är batteridrivna enheter som tillverkar ånga för brukaren att inhalera. Dessa inkluderar e-hookahs, ångcigaretter, vapes och vape-pennor. Till skillnad från tobaksindustrins påståenden om att e-cigaretter är mindre skadliga och hjälper rökare att sluta, innehåller de nikotin och andra skadliga ämnen som bland annat orsakar cancer. Dessutom har de flesta personer som byter från traditionella cigaretter till e-cigaretter till slut ändå behövt söka medicinsk hjälp eller ta hjälp av beprövade verktyg, och detta försenar avvänjningen eller i värsta fall förhindrar personer helt från att sluta röka. En studie från 2016 som publicerades i tidskriften Lancet visade även att personer som använde eller hade använt e-cigaretter hade svårare att sluta röka cigaretter.

Andra exempel på framsteg inom tobakskontroll i Uganda är förbud mot direktreklam, marknadsföring och sponsring samt en ökning av tobaksskatten med 39,9%. Uganda är anslutet till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, som ger länder evidensbaserade strategier för att hantera tobaksepidemin utifrån deras nationella sammanhang. WHO fortsätter att stödja Ugandas hälsoministeriums initiativ inom tobakskontroll, inklusive att informera samhällen om de negativa konsekvenserna av tobakskonsumtion för hälsan och miljön samt uppmuntra lokala bönder att odla livsmedel istället för tobak.

Vi på A Non Smoking Generation hyllar Uganda som står upp för barn och ungas rätt till nikotinfria liv. Vill du se ett helt tobaksfritt Sverige? Skriv under här.