Ung artist lanserar vitt snus – bryter mot lagen

10 mars 2023
 / 
Ung artist lanserar vitt snus – bryter mot lagen

Fröken Snusk, just nu en av Sveriges mest populära artister bland ungdomar, har nyligen annonserat att hon ska lansera sitt eget vita snus. Lanseringen kan dock bryta mot lagen som säger att marknadsföring av ”tobaksfria” nikotinprodukter inte får riktas till eller skildra unga som är under 25 år. I en intervju med Resumé lyfter Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, att utvecklingen är en katastrof och att den nya lagen inte fungerar.

Den unga och uppmärksammade artisten Fröken Snusk ska inom kort lansera sitt eget vita snus. Denna lansering kan dock, på flera punkter, komma att strida mot den nya lagen som reglerar tobaksfria nikotinprodukter. Lagen som trädde i kraft den 1 augusti 2022 innehåller bland annat en 18 års-gräns och begränsningar i hur produkterna får marknadsföras. Reklamen får inte vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk, och får inte heller riktas till eller innehålla personer som är under 25 år gamla.

Fröken Snusks identitet är anonym men det står klart att hon själv är yngre än 25, och framför allt att majoriteten av hennes fans också är det. Resumé har intervjuat advokaten Monique Wadsted som tydligt uttrycker att reklam för vitt snus som riktas till denna unga målgrupp bryter mot lagen. Vår generalsekreterare Helen Stjerna är starkt kritisk både mot lanseringen och bristerna i den nya lagen.

– Det är katastrof och inte första gången vi ser artister göra reklam för tobaksprodukter, även om de inte haft egna varumärken. Den nya lagstiftningen fungerar inte och tobaksindustrin verkar skita i den. De fortsätter i samma takt som tidigare och hittar hela tiden nya sätt att marknadsföra sina produkter.

Utöver åldersproblematiken finns stor risk att reklamen, som huvudsakligen kommer förmedlas via sociala medier, bryter mot kravet på hälsovarningar. Den nya lagen innebär också att marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska innehålla särskilda varningstexter, vilket sällan inkluderas i Instagram-inlägg.

Vill du se hårdare reglering som skyddar barn och unga mot nikotinprodukter? Stöd vårt arbete här.