Unga använder hållbarhetsargument för att förebygga tobaksbruk

Globala hållbarhetsmål

Tre gymnasieungdomar i Ronneby kommun deltar i ett ferieprojekt för att förebygga tobaksbruk bland unga. I P4 Blekinge berättar ungdomarna att ska de informera om tobaksindustrins negativa miljöpåverkan och det utbredda barnarbetet för att påverka yngre elever. 

För fjärde året i rad tar Ronneby kommun hjälp av en grupp gymnasieungdomar för att stödja fler barn och unga till att förbli tobaksfria. Under tobaksfria veckan, vecka 47, i november ska årets tre deltagare förmedla kunskap om tobak ur olika perspektiv till kommunens alla elever i grundskolans årskurs sju.

För att engagera eleverna och visa nya perspektiv på tobaksbruk ska de fokusera på globala aspekter av tobak. De hoppas att de miljontals barn som tvingas arbeta under skadliga förhållanden på tobaksfält och de allvarliga miljöproblem som tobaksindustrin orsakar ska motivera ungdomar att avstå från tobak.

Lyssna på radioinslaget i Sveriges Radio P4 Blekinge.