Unga avslöjar allvarliga brister i den nya lagen

30 maj 2023
 / 
Unga avslöjar allvarliga brister i den nya lagen

Två av tre ungdomar i 14-18 års ålder uppger att det är lätt för minderåriga att få tag på e-cigaretter och vitt snus. Samtidigt uppger en fjärdedel att de ofta ser reklam för dessa produkter i sociala medier. Det visar en ny Novusundersökning som genomförts på uppdrag av A Non Smoking Generation.

I en ny Novusundersökning av ungas attityder till tobak, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, uppger 65 procent av unga i 14-18 års ålder att det är lätt att få tag på vitt snus om man är under 18 år. 63 procent uppger att det är lätt att få tag på e-cigaretter om man är under 18 år. Var fjärde ungdom svarar även att de ofta ser reklam för dessa produkter i sociala medier, medan var femte vuxen uppger samma sak.

– Enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter som infördes förra året får marknadsföringen inte riktas till unga under 25 år, men trots det exponeras minderåriga oförminskat för sådan reklam i sociala medier. Det är tydligt att den nya lagen är otillräcklig för att skydda unga mot tobaksindustrins strategier, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

62 procent av unga uppger att en orsak till att testa nya nikotinprodukter kan vara att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. Dessutom svarar nästan häften att produkternas tilltalande smaksättningar kan vara ett skäl till att testa.

– Resultaten visar att godisliknande smaker lockar unga att testa både vitt snus och e-cigaretter. Det finns en anledning till att smaksatta cigaretter är förbjudna och för att skydda barn och unga bör givetvis samma lagstiftning tillämpas för alla nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade, säger Helen Stjerna.

Den nya Novusundersökningen visar att 96 procent av alla tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare. En vanlig missuppfattning är att den som röker eller snusar har gjort ett medvetet, vuxet val, när det i själva verket oftast är barn som börjar på grund av grupptryck och tobaksindustrins marknadsföring.

Undersökningen visar också att 46 procent av 14-18-åringarna tror att psykisk ohälsa är en anledning till att börja röka. Samtidigt är det bara 19 procent som känner till att nikotin tvärtom ökar risken för psykisk ohälsa. Enligt färska rapporter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Folkhälsomyndigheten har bruket av tobaks- och nikotinprodukter mångdubblats bland skolelever under de senaste åren, och unga mår allt sämre.

– Utvecklingen går just nu åt helt fel håll och det är hög tid att våra politiker börjar prioritera barn och ungas hälsa framför tobaksindustrins vinstintressen. Ett nikotinberoende ska inte smaka godis och skoltiden måste bli helt fri från alla former av tobak, säger Helen Stjerna.

För mer information eller för att ta del av undersökningen, kontakta:
Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

Om undersökningen
Denna undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 383 webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under perioden 14-23 april 2023, varav 1039 gjordes i målgruppen 18-79 år och 344 gjordes i målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 59 procent.