Unga fortsätter att röka – DN idag

sidbild_unga-fortsatter-roka_520x284

Idag skriver DN om Sveriges nationella mål att halvera ungdomsrökningen till 2014. Cecilia Birgersson på Folkhälsoinstitutet visar dock på en bild som inte är så upplyftande; “Ungdomsrökningen går lite upp och ned, men tittar man på över en åttaårsperiod ligger den relativt konstant”.

Vi frågar oss då – Hur kan detta vara okej!?!!

Undertecknad uttalade även sig i artikeln och vi menar på att det saknas ett tydligt politiskt ledarskap som vågar ta ställning för unga och skapa skyddande miljöer. Vi skulle behöva exponeringsförbud och neutrala paket i samverkan med ett långsiktigt arbete tillsammans med unga. Ett effektivt tobaksförebyggande arbete lyckas bara om man arbetar långsiktigt på flera nivåer samtidigt.

Samtidigt som målen inte uppfylls får vi indikationer på att Sverige kommer att motarbeta EUs förlag på nytt tobaksproduktdirektiv. Ett direktiv som innehåller flera bra, utvärderade och effektiva komponenter för att begränsa industrins påverkan på unga. Vi hoppas på att dessa indikationer är felaktiga och att Sverige med Maria Larsson i spetsen tar ansvar för folkhälsan och för barn och unga.