Unga och Tobak i Uppsala

sidbild_unga-i-uppsala_566x426

Idag har vi varit på nätverksmöte i Uppsala arrangerat av Uppsala Län. Representanter från skola, näringsliv, kommunen, polis och tull.

Uppsala län vill skapa en plats för alla dessa människor och organisationer, som arbetar förebyggande mot samma mål, att utbyta erfarenheter med varandra och skapa samarbeten för att nå större framgång.

Ingen vill ju att unga ska börja med tobak och för att förebygga tobaksdebuter med framgång bland barn och unga är det viktigt att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Därför tycker vi Uppsala Läns initiativ har varit och är fantastiskt bra!