Unga välkomnar det nya rökförbudet

18 juli 2019
 / 
Unga välkomnar det nya rökförbudet

Den 1 juli blev det förbjudet att röka på fler allmänna platser utomhus, såsom uteserveringar, lekplatser och busshållplatser. Svenska Dagbladet har intervjuat 11-åriga Alicia och 13-åriga Elin som är positiva till förbudet.

Den nya tobakslagen innebär bland annat att det är förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, hållplatser för kollektivtrafik och idrottsplatser. Ett syfte med lagen är att avnormalisera rökning och skydda barn från att exponeras för tobak.

Alicia, 11 och Elin, 13 tycker att vuxna borde tänka på att de är förebilder för barn. De är positiva till förbudet eftersom det minskar risken att barn börjar röka och att utsättas för passiv rökning när man vistas på allmänna platser.

Lagen har fått en del kritik för att den är otydlig gällande gränser för vart det är okej att röka och inte. Det har även uttryckts en del oro kring att nedskräpningen kommer öka. Alicia och Elin tror dock att lagen kommer följas då den får vuxna att tänka efter och ta hänsyn till omgivningen.

Läs mer här.