Unga vill reglera försäljning av e-cigaretter och stoppa tobaksreklam

Dold försäljning
Igår skrev riksdagsledamöterna Johan Pehrson (fp), Solveig Zander (c), Magnus Sjödahl (kd) och Henrik Ripa (m) en debattartikel om e-cigaretter och dold försäljning på Dagens Samhälle. Grunden var en Novus undersökning som vi tog fram i slutet av 2013. Undersökningen visade att unga tycker att ett exponeringsförbud bör införas, och att en åldersgräns för inköp av e-cigaretter bör instiftas. 1 000 personer i åldern 16 – 25 år tillfrågades och svarade:

  • Sex av tio (62 procent) tycker att det är dåligt med tobaksreklam i anslutning till försäljningsställen. 17 procent tycker att det är bra.
  • Sex av tio (59 procent) anser ett exponeringsförbud bör införas. 23 procent anser inte det.
  • Sju av tio (72 procent) har hört talats om e-cigaretter.
  • Var tionde ung (12 procent) har prövat att röka e-cigaretter.
  • Sju av tio tycker att en åldersgräns på 18 år bör införas för köp av e-cigaretter. 16 procent anser inte det.

Vi håller med debattörerna att vi bör lyssna på de unga och införa dold försäljning för alla tobaksvaror och en 18 års åldersgräns på e-cigaretter.

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle här