Ungas e-ciggvanor i fokus

dsc04818

Den 1 december arrangerade A Non Smoking Generation ett glöggmingel och panelsamtal om ungas användning av e-cigaretter på skoltid. Publiken fick under trevliga former ta del av bland annat vad tonårsföräldrar bör tänka på i samtal med ungdomar om e-cigaretter. Samtalsledare för eftermiddagen var Annika Sundström, partner och public affairs-chef på Narva.

Annika Sundström öppnade samtalet med att först välkomna youtubern Angela Larsson, ”AngelaGeneration”, för att berätta om hur hon arbetar för att uppmuntra unga att inte börja röka. Angela Larsson förklarade att hon genom sin Youtube-kanal vill visa att rökning inte är coolt och vilka konsekvenser rökning medför.

Därefter välkomnades panelen, som bestod av Håkan Leifman, direktör på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) Johan Andersson, biträdande rektor på Franska Skolan samt Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation.

Håkan Leifman berättade att CAN sedan 2014 har ställt frågor om e-cigaretter i den årliga undersökningen om skolelevers drogvanor. Undersökningen visar bland annat att var femte skolelev någon gång har rökt e-cigaretter. Den 9 december kommer årets siffror att presenteras, men redan nu kunde Håkan Leifman avslöja att användandet av e-cigarretter bland pojkar i gymnasieåldern är högre än tidigare år.

Johan Andersson redogjorde för hur Franska Skolan arbetar med att förhindra att fler unga börjar röka. Bland annat har skolan antagit en princip att det, under skoltid, ska råda förbund mot tobak, droger och alkohol. Med tobak avses även rökning med e-cigaretter. ”Skolledningen diskuterade denna fråga tillsammans med föräldragruppen och det var ingen som tvekade om att e-cigaretter ska förbjudas”, sade Johan Andersson.

Helen Stjerna berättade hur nikotinmängden i e-cigaretter kan skada den unga hjärnan och visade exempel på hur tobaksindustrin marknadsför produkter som är utformade för att tilltala barn och ungdomar. ”Vi behöver att fler skolor gör som Franska Skolan och förbjuder e-cigaretter på skoltid”, sade Helen Stjerna

Men enskilda initiativ räcker inte. Huvudproblemet. menar Helen Stjerna, är att e-cigaretter får säljas helt oreglerat till svenska ungdomar. Därför kräver A Non Smoking Generation att en åldersreglering ska införas, att smaktillsatser och marknadsföring mot barn förbjuds samt att e-cigaretter ska inkluderas i samtliga rökförbud.

Seminariet avslutades med att Helen Stjerna tackade panelen och publiken för ett aktivt och engagerat deltagande.