Ungas hälsa i kläm

Igår fick EU-kommissionären John Dalli med omedelbar verkan avgå på uppmaning från EU-kommissionens ordförande Barroso. Detta till följd av mutanklagelser från Swedish Match. Idag har många vindar blåst kring mutanklagelserna och att konstatera är att det finns fler historier, två sidor och flertalet motstridiga uttalanden. Vad än sanningen än må vara och vem som än må vara anstiftaren till detta är det beklagligt att det går utöver folkhälsoarbetet och ett viktigt tobaksförebyggande arbete som fokuserar på att minska tobaksdebuterna.

John Dallis arbete med översynen av Tobaksproduktdirektivet verkar till följd av detta avbrutits, mycket olyckligt då det är en viktigt del i folkhälsoarbetet. Översynen har fokuserat mycket på effektiva komponenter för att skydda unga mot den kraftiga marknadsföringen av tobak och förhindra tobaksdebuter, ett viktigt arbete för att nå en tobaksfri generation.

Mer information om vad som har skett och vad som sägs finns via länkarna nedan.