Universellt stöd för ILO:s konvention om att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

ILO:s (International Labour Organization) konvention om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete har nu ratificerats av samtliga 187 medlemsstater. Detta är en historiskt unik händelse som skedde bara ett halvår innan år 2021 som FN:s generalförsamling har utnämnt till det internationella året för eliminering av barnarbete.

För första gången i ILO:s historia har en av organisationens konventioner ratificerats av alla 187 medlemsstater. Konventionen om att avskaffa de värsta formerna av barnarbete (nr 182) är också den konvention som har ratificerats i snabbast takt efter att den trädde i kraft 1999. Konventionen uppmanar till förbud mot och eliminering av de värsta formerna av barnarbete, inklusive slaveri, tvångsarbete och trafficking. Den förbjuder utnyttjandet av barn i väpnade konflikter, prostitution, pornografi och illegala aktiviteter såsom droghandel, och skadligt arbete.

Guy Ryder, ILO:s generaldirektör, belyser att det universella stödet innebär att alla barn nu har juridiskt skydd mot de värsta formerna av barnarbete. Han menar också att ”det reflekterar ett globalt åtagande att de värsta formerna av barnarbete, såsom slaveri, sexuellt utnyttjande, utnyttjandet av barn i väpnade konflikter, eller andra illegala eller skadliga former av arbete som hotar barns hälsa eller välbefinnande, inte hör hemma i vårt samhälle.”

ILO uppskattar att 152 miljoner barn runtom i världen är involverade i barnarbete, varav 73 miljoner i skadligt arbete. 70 procent av allt barnarbete sker i jordbrukssektorn, såsom inom tobaksodling, och relaterar oftast till fattigdom samt föräldrars svårigheter att försörja familjen. Enligt en uppskattning från 2011 arbetar minst 1,3 miljoner barn under 14 år på tobaksodlingar runtom i världen. Mörkertalet är dock stort då barn mellan 14-18 år inte var inräknade, och då det saknas statistik från många länder.

”Avskaffande av barnarbete i alla dess former till 2025” är en del av mål 8.7 i FN:s globala mål för hållbar utveckling. ILO spelar en viktig roll i målets förverkligande och det universella stödet för konvention nr. 182 är ett steg i rätt riktning. FN:s generalförsamling uppmanar det internationella samfundet att vidta mer omfattande åtgärder för att avskaffa barnarbete, och har deklarerat att år 2021 är ”International Year for the Elimination of Child Labour”. FN har ombett ILO att leda implementeringen och syftet är att öka medvetenheten i frågan och skynda på framstegen.

Läs mer hos ILO.