Upplysningskampanjer om e-cigaretters hälsorisker gör skillnad

24 augusti 2023
 / 
Upplysningskampanjer om e-cigaretters hälsorisker gör skillnad

Tidigare forskning visar att upplysningkampanjer om tobak påverkar individers tobakskonsumsion. En ny studie publicerad av Tobacco Control har undersökt vilken inverkan som informativa kampanjfilmer har på en ung publik. Mer specifikt, undersöktes kampanjer som upplyser om sambandet mellan e-cigarettbruk och ett försämrat psykiskt välmående. Resultatet visar att dessa kampanjfilmer har en inverkan på ungas tobaksbruk, där antalet unga som använde e-cigaretter minskade efter att de tagit del av kampanjen.

Upplysande anti-tobakskampanjer har tidigare spridits genom massmedia för att informera om tobakens hälsorisker. Tidigare forskning har tydligt visat att denna typ av kampanjer har en inverkan på individers tobakskonsumtion. En ny studie publicerad av Tobacco Control visar att kampanjfilmer som informerar unga om e-cigaretternas negativa effekter på stress och psykisk välmående faktiskt gör skillnad.

Under en ett-årsperiod (2021-2022) samlades data in från 18.000 unga i åldrarna 15 till 24 för att undersöka kampanjernas påverkan på ungas tobaksbruk. Forskarna utvärderade hur ofta deltagarna hade exponerats för Truth Initiatives annonser som informerade om sambandet mellan e-cigarettbruk och ett försämrat psykiskt välmående. Deltagarna fick besvara frågor om sitt e-cigarettbruk, sin nuvarande psykiska hälsa samt eventuella intention att använda liknande produkter under det kommande året. Studiens resultat visar att dessa kampanjer har en inverkan på ungas tobaksbruk, då antalet unga som använde e-cigaretter minskade efter att de tagit del av kampanjen. Dessutom visade en majoritet av unga som deltog i studien på en ökad kunskap om sambandet mellan e-cigarettbruk och en sämre psykisk hälsa.


Truth initiatives “Breath of Stress Air” var en
av flera kampanjfilmer som användes för att undersöka i vilken utsträckning filmerna påverkar ungas bruk av e-cigaretter.  

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.