USA förbjuder smaksättning av e-cigaretter

USA:s regering har beslutat att förbjuda smaktillsatser i e-cigaretter. Det meddelade president Donald Trump och hälsoministern Alex Azar som oroas över de många döds- och sjukdomsfall som kopplats till e-cigaretter.

På en presskonferens blev det officiellt att USA ska förbjuda smaksättning av e-cigaretter och inhalatorer. President Trump och hälsoministern uttryckte sin oro över de sex personer som har dött och de hundratals människor som har insjuknat på grund av e-cigaretter, och även produktens ökande popularitet bland ungdomar.

Många amerikanska ungdomar använder e-cigaretter och då särskilt sådana som smaksatts med frukt eller mint. Inledningsvis kommer det nya förbudet inte gälla e-cigaretter som smaksatts med tobak, men hälsoministern uttryckte att det kan ändras om ungdomarna väljer att börja använda e-cigaretter som smakar tobak istället.

Förbudet införs inom de närmsta veckorna och sedan väntas de smaksatta produkterna försvinna från marknaden inom 30 dagar.

Läs mer här.