USA planerar att minska nikotinhalten i cigaretter

23 juni 2022
 / 
USA planerar att minska nikotinhalten i cigaretter

Joe Bidens administration har planer på att införa nya regler som innebär att tobaksföretag tvingas minska mängden nikotin i cigaretter. Nikotinhalten ska bli så låg att produkten inte längre är beroendeframkallande, vilket syftar till att förebygga och minska antalet tobaksrelaterade sjukdoms- samt dödsfall i landet.

Tobaksföretag i USA kan snart tvingas att minska nikotinhalten i cigaretter ”till minimala eller icke-beroendeframkallande nivåer”, till följd av nya regler som presenterats av Joe Bidens administration. Förslaget är del av en agenda, med fler federala regeländringar, som syftar till att antalet cancerdödsfall i landet ska minska med 50 procent de kommande 25 åren.

Årligen dör cirka 480 000 amerikaner på grund av tobak, och rökning är den största orsaken till dödsfall som går att förebygga.

Tobaksbruk orsakar 30 procent av alla cancerdödsfall i USA varje år. Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall, och drygt 80 procent av dessa orsakas av rökning.

Vill du se liknande initiativ av svenska politiker? Stöd vårt politiska påverkansarbete här.

Läs mer om USA:s förslag här.