USA vill minska mängden nikotin i cigaretter

map-1019833_960_720

Ny forskning visar att miljontals amerikaner skulle få lättare att sluta röka om nikotinet i cigaretter begränsas. Läkemedelsmyndigheten i USA vill minska mängden nikotin för att minska antalet nikotinberoende.

USA:s livsmedel- och läkemedelsmyndighet FDA (Food and Drug Administration) vill minska mängden nikotin i cigaretter så mycket som möjligt. Resultat från en ny forskarrapport pekar på att en begränsning av nikotinet kan hjälpa fem miljoner rökare att sluta. Nu har myndigheten därför tagit initiativ till en diskussion kring ett nytt regelverk.

En minskning av mängden nikotin i cigaretter kan hjälpa vuxna rökare att övergå till mindre skadliga produkter eller sluta helt. Det skulle även minska risken för att unga utvecklar ett beroende efter att ha testat att röka.

Sverige följer EU:s tobaksregleringsdirektiv där mängden tjära, kolmonoxid och nikotin i cigaretter regleras. I dagsläget finns inga planer på att skärpa regleringen ytterligare. Läs mer i Svenska Dagbladet.