USA:s PR-industri tar avstånd från e-cigarettföretag

12 juni 2019
 / 
USA:s PR-industri tar avstånd från e-cigarettföretag

Många världsledande PR-byråer avstår från att ta sig an uppdrag för e-cigarettföretag. Stora delar av USA:s PR-industri väljer att förhålla sig på samma sätt till e-cigarettföretag som till företag som säljer andra tobaksprodukter.

E-cigarettindustrin granskas nu hårt i USA och företagen som säljer e-cigaretter försöker förbättra deras image genom att framställa produkten som ett hjälpmedel för rökavvänjning, men de får ingen hjälp från stora delar av PR-industrin. Många stora PR-byråer har sedan flera år tillbaka tagit avstånd från tobaksindustrin och väljer i deras policyer att förhålla sig på samma sätt till företag som säljer e-cigaretter.

Argumenten för att avböja förfrågningar från e-cigarettföretag handlar bland annat om att e-cigaretter riskerar bli en inkörsport till vanliga cigaretter och andra tobaksprodukter. E-cigaretter är endast en ny produkt som tobaksindustrin har utvecklat för att upprätthålla sin verksamhet, och försöker marknadsföra dem som en lösning på de hälsoproblem som de själva har orsakat.

På senare år har användandet av e-cigaretter ökat drastiskt i USA, särskilt bland tonåringar. Industrin har fått mycket kritik för sin marknadsföring och smaktillsatser som riktas till unga.

Läs mer här.