Utbildningsdagar för unga tobaksförebyggare

Under senaste veckan har Anthonia Zachari, projektledare, och Nicole Tallberg, kommunikationsansvarig, från A Non Smoking Generation besökt Skåne, Blekinge och Södermanland för att utbilda unga tobaksförebyggare. Som en del av länsstyrelsernas ANDTS-arbete får ungdomar från olika kommuner i länen sommarjobba med att förebygga tobaksbruk bland unga.

18, 19 och 25 juni anordnade A Non Smoking Generation utbildningsdagar för gymnasieungdomar i Skåne, Blekinge och Södermanland. Ungdomarna som kommer från olika kommuner i respektive län deltar i ett ferieprojekt som syftar till att förebygga tobaksbruk bland barn och unga. Projekten inleddes med en utbildningsvecka där de fick kunskap om tobaksfrågan ur många olika perspektiv, för att de sedan till hösten ska kunna arbeta med egna projekt och sprida kunskapen vidare till högstadieelever samt kommunpolitiker runtom i länen.

Vår utbildningsdag under veckan berörde både hälso- och hållbarhetsaspekter av tobak och bestod av fyra delar med olika fokus:

  • Del 1 – Om tobak, tobaksprodukter, hälsorisker och statistik över tobaksbruk samt dess konsekvenser i form av dödsfall och kostnader.
  • Del 2 – Om tobaksindustrins strategier med marknadsföring, produktutveckling och produktplacering.
  • Del 3 – Om global hållbar utveckling, vår studieresa till Malawi, barnarbete och miljöpåverkan.
  • Del 4 – Om vikten av förebyggande arbete, tobaksfri skoltid och potentiella lösningar på tobaksproblematiken.

Dagens upplägg innehöll en blandning av informativ föreläsning, korta filmer, gruppdiskussioner och interaktiva värderingsövningar för att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för reflektion samt ömsesidigt lärande.

Stort tack till Länsstyrelserna för att vi fick delta i projekten och till de unga deltagarna för ert genuina engagemang. Lycka till med det viktiga arbetet framåt!

Projekten har redan uppmärksammats på många håll i media, genom både radioinslag och tidningsartiklar. Läs mer om projektet hos SVT Nyheter Skåne som har rapporterat från Hässleholms kommun.