Utbyte av erfarenheter räcker inte!

Igår sände SVTs program Agenda ett reportage om rökning och om hur Sveriges politiker fortfarande inte vågar ta tag i förslag som exponeringsförbud och neutrala paket. Maria Larsson försvarade regeringens agerande med att det görs saker och att Sverige löpande byter erfarenheter med andra länder.

Rökning orsakar enorma skador för individer och för samhället i stort. Rökningen kostar lågt räknat 30 miljarder kronor om året, och visst staten får in lite skatt men det motsvarar endast en tredjedel av kostnaderna. Sverige är “duktiga” på att inte röka men det gäller bara vuxna, fortfarande börjar nästa 16 000 unga att röka varje år! Därför krävs kraft tag för att begränsa andelen som börjar och stödja de som vill sluta.

Vi kan hålla med Maria Larsson till viss del. Sverige gör inte ingenting, det har tagits fram en ANDT strategi med handlingsplaner, det pågår en utredning om fler rökfria miljöer, det pågår en utredning om marknadsföring (visserligen med stort fokus på alkohol men en liten del på tobak), regeringen har tillsatt medel för ANDT projekt.

MEN…

Rökfria miljöer är bra (mycket bra och bör utökas!) men tillgängligheten i stort måste även den begränsas. När en industri som säljer varor riktar sin marknadsföring mot barn och unga måste den begränsas! Majoriteten av de som börjar röka gör det innan 18 års ålder så det är klart att dessa är målgruppen för de som vill sälja produkten. Här finns det två bra lagförslag som redan införts i flera andra länder.

Exponeringsförbud – skulle begränsa marknadsföringen där den nu finns och används flitigt. Tobaken skulle finnas i butiker men inte synas. Den skulle inte vara som en ungdom sa till oss “in your face”. Detta är något många andra länder redan infört och som vår regering inte tar tag i.

Neutrala paket – skulle ytterligare begränsa marknadsföringen som till störst del är riktad mot barn och unga (se bilden ovan som är nya designade paket från Camel). Denna kanal har mer om mer använts då marknadsföringen begränsats på andra håll. Australien har redan infört detta och ett flertal andra länder följer nu efter. Vad gör Sverige?

Att byta erfarenheter med varandra Mara Larsson räcker inte om erfarenheterna inte används till att göra något konkret utav! Vi kommer inte se färre tobaksdebuter bland unga på grund utav att ni byter erfarenheter med andra länder så länge det inte leder till handling. Paket ovan kan både du, Maria Larsson, och jag förstå vilken målgrupp den riktar sig mot. Det är inte okej att dödliga produkter får se ut så, det är dags att det görs något åt detta nu!