Utredarens förslag: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

29 mars 2021
 / 
Utredarens förslag: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Äntligen föreslås hårdare regler för nya nikotinprodukter! Förra året inleddes en statlig utredning om översyn av vissa frågor på tobaksområdet och den 29 mars 2021 presenterades resultatet. Utredaren föreslår bland annat ett förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter och en ny lag som reglerar tobaksfria nikotinprodukter. A Non Smoking Generation välkomnar förslagen och en striktare reglering som bättre skyddar barn och unga från skadliga beroenden.

De senaste åren har användningen av nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus, ökat drastiskt bland ungdomar. Det vita nikotinsnuset som kallas tobaksfritt regleras inte i tobakslagen och tobaksindustrin har därför kunnat marknadsföra produkten med hjälp av produktdesign, smaktillsatser och reklam i sociala medier. I början av 2020 tillsatte regeringen en utredning för att undersöka och säkerställa en sammanhållen reglering av tobaks- och nikotinprodukter – framför allt i syfte att skydda barn och unga från nikotinberoende.

I en pressträff den 29 mars 2021 presenterades resultatet av översynen för socialminister Lena Hallengren. Utredarens förslag innefattade det som A Non Smoking Generation har arbetat för, samt väntat på, länge –  hårdare reglering av nya nikotinprodukter. Utredaren föreslår bland annat:

  • ett förbud mot smaktillsatser i e-vätskor, med eller utan nikotin, till e-cigaretter (undantag för tobakssmak)
  • en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter

Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter skulle omfatta tobaksfritt snus, men även andra tobaksfria nikotinprodukter som ännu inte regleras i annan lag. Lagförslaget innebär bland annat krav på produktens innehåll, krav på tillverkare att anmäla och rapportera information till Folkhälsomyndigheten, samt bestämmelser kring försäljning och marknadsföring.

Några av förslagen gällande marknadsföring:

  • Förbud mot att hänvisa till produktens smak vid försäljning (smaker får endast nämnas som produktinformation)
  • Marknadsföring får inte riktas till eller skildra barn och ungdomar som är under 25 år
  • Ålderskrav på 18 år, information om åldersgränsen på försäljningsställen samt ålderskontroll – både i fysiska butiker och på nätet
  • Hälsovarning på förpackningen och vid marknadsföring: ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne”
  • Förbud mot kommersiell reklam i radio och på TV
  • Förbud mot sponsring och produktplacering, motsvarande reglerna för tobaksprodukter och e-cigaretter

Sammanfattningsvis innefattar detta nya lagförslag liknande regler som idag gäller för e-cigaretter och påfyllnadsbehållare (enligt lagen om tobak och liknande produkter).

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs mer här.