Vad gör ditt barn på rasten?

vadgordittbarn820

Varje dag börjar 45 ungdomar att röka. Ingen börjar för att det är gott. Få avstår för att det förstör hälsan eller får dem att lukta illa. Tryck och påverkan från kompisar, mode, reklam, film och annat vinner ofta över tjatiga motargument.


Men du som föräldrar är ändå viktig både som förebild och normsättare. Vi vet att rökning och tobaksbruk smittar och att unga dagligen exponeras av marknadsföring av tobak på tv, i sociala medier, på bloggar och i butiker. Vet du hur ditt barns skola arbetar för att förebygga tobak? Är du medveten om den tobaksreklam som ditt barn exopneras för? Vet du hur du på bästa sätt pratar tobak med ditt barn för att förebygga att de börjar?

För att alla barn ska få chansen att välja bort tobak behövs ett stöd från oss, från dig som förälder, från skolan och från omgivningen. Vi arbetar hårt för att så många skolor som möjligt ska arbeta tobaksförebyggande, för att ytterligare begränsa marknadsföringen av tobak i butiker och på nätet samt finnas som inspirationskälla och stöd till barn och unga.

För att nå ut till fler och skapa större skillnad behöver vi ditt stöd! Du kan hjälpa till på många sätt inte minst genom att sprida kunskap och inspiration till barn och vuxna i din närhet eller i ditt sociala nätverk.

Följ oss på facebook så får du fakta och nyheter som du kan dela med dig av. Du kan också stödja oss med en gåva genom att smsa ”rökfri” till 72 930 eller sätta in en gåva på vårt 90-konto; 901979-5.

Tack från alla oss på organisationen

Elin, Hanna, Malin, Madeleine, Sofia, Niklas, Hans och Pia.