Vad tar skolan in och vem bär ansvaret

Läser i SvD från 11 maj om Drogfritt och stora faktafel i drogundervisningen.

Att våra barn och unga får undervisning om droger är viktigt, viktigt är också att informationen är korrekt och att metoden inte är kontraproduktiv. Men viktigast tycker jag ändå är att föreläsaren inte har en dold agenda. Det spelar ingen roll om den bygger på en religiös agenda eller en kommersiell agenda, det är inte okej! Vi som arbetar för att stärka och utbilda barn måste sätta barnen i första rummet, inte bara ur en moralisk synvinkel – även barnkonventionen kräver det.

Vi på A Non Smoking Generation träffar årligen 40 000 unga i skolan. Ingen är perfekt och inte heller vi, men våra besök bygger på tre vetenskapliga grundstenar – unga förebilder, träna på att säga nej samt att börja i tid. Våra föreläsningar och besök bygger på att vi med hjärtat vill stärka unga till att stå emot tobaksindustrins elaka knep och göra självständiga val. Vi vill skydda dem mot ohälsa och sjukdom. Vi vill deras bästa.

Vår önskan är att alla unga får samma förutsättningar till hälsa och välmående i livet. Därför både hyllar vi granskningen samtidigt som det känns beklämmande att hela ansvaret hamnar på rektorer som redan har fullt i sitt knä. Det öppnar upp för många aktörer vars fokus kanske inte bara är barnens bästa.

Med det vill jag också passa på att säga att en mångfald av aktörer som jobbar för att skydda unga mot tobak, alkohol och narkotika är nödvändigt. Ingen aktör kan göra det på egen hand men

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD – på riktigt!