Våga utveckla, våga vinna, våga misslyckas

Igår dagens Eko kunde vi höra en diskussion om de 40 miljoner som FHI delar ut till antidrogprojekt. En hel del kritik riktas mot att projekten inte utvärderas och att de inte ger någon effekt. En lite för enkel bild anser jag, dock välkomnar vi att projektbidragen granskas.

Först ska förtydligas att alla projekt som får bidrag inte går att dra över en kam, de har olika storlek, omfattning och fokus. Att alla projekt ger effekt kommer inte att ske, för att utveckla metoder och att hitta nya effektiva sätt att arbeta måste man våga misslyckas. Våra senaste FHI-stödda projekt har utvärderats av en utomstående forskare. Att alla projekt har nått den effekten vi hoppats på kan jag inte säga men de har gjort skillnad och förhindrat tobaksdebuter och också givit oss insikter i vad som är effektivt, vilka komponenter och delar som är viktiga och också vad som inte är effektivt.

Idag kom så lite motvikt till gårdagens sändning. Att inte göra något alls ger en negativ effekt på bruket av både alkohol, tobak och narkotika. Vilket vi tydligt kunde se för ett par år sedan när tobak under en period inte prioriterats syntes det också senare i statistiken.

Lyssna på länkarna nedan och tyck själv. Att göra något är viktigt, att jobba långsiktig och strategiskt är viktigt och det är också viktigt att utvärdera så att fokus läggs på det mest effektiva.