Vår generalsekreterare i Dagens Nyheter: “Många vill sluta med klarar inte av det”

19 mars 2024
 / 
Vår generalsekreterare i Dagens Nyheter: “Många vill sluta med klarar inte av det”

Vår generalsekreterare, Helen Stjerna, presenterade under en intervju med Dagens Nyheter, A Non Smoking Generations krav om ett lagstadgat förbud mot att snusa i skolan. Vår senaste undersökning visar att nio av tio ungdomar anger kompisars påverkan och viljan att passa in som främsta skäl till att börja snusa eller röka. Helen förklarar att många unga hindras från att sluta när de fortsätter exponeras för klasskompisarnas användning av nikotin i skolan. Därför behövs en lag som säkerställer en helt tobaksfri skoltid, understryker Helen.

Nyligen publicerade Dagens Nyheter ett reportage som undersökte om minderåriga kan köpa nikotinprodukter online trots 18 årsgräns, något som A Non Smoking Generation tidigare har uppmärksammat. Köpet av vitt snus gick igenom i tre av sju webbutiker och produkten postades antingen direkt till brevlådan eller postombud – trots att åldersgränsen för dessa produkter är 18 år. 

I intervjun med Dagens Nyheter berättar Helen Stjerna att hon inte är förvånad över att minderåriga får tag på vitt snus på nätet. Hon förklarar att A Non Smoking Generation länge har påtalat den bristande regleringen av vitt snus och e-cigaretter, utan något gehör från beslutsfattare. Godissmaker och de låga priserna är drivande faktorer för att locka unga till att testa produkterna och sedan fastna i ett livslångt nikotinberoende. Genom att tobaksindustrin kallar det vita snuset för “tobaksfritt”, är det många som tror att det är ofarligt – tvärtom har nikotin en negativ inverkan på både fysisk och psykisk hälsa.

Under 2022 tillsatte regeringen utredningen ”En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter” med syftet att noggrant analysera och föreslå åtgärder för att stärka barn och ungas skydd mot tobak/nikotin. Den 31 mars förväntas utredaren komma med rekommendationer angående produktkrav för tobak och nikotinprodukter, ett förbud mot lagning av dessa produkter, samt införandet av en helt tobaks- och nikotinfri skoltid.

I intervjun med Dagens Nyheter betonar socialminister Jakob Forssmed ungdomars ökade sårbarhet för beroendeutveckling, med fokus på hur nikotin orsakar sömnsvårigheter och ökade hälsorisker. Han ser allvarligt på användningen av nikotinprodukter bland minderåriga och poängterar ett tydligt behov av nya insatser för att skydda unga mot nikotinets skadeverkningar. Jakob Forssmed inväntar att utredningens rekommendationer presenteras innan han föreslår konkreta åtgärder.

Helen Stjerna framför sina förhoppningar om att den pågående utredningen kommer att resultera i ett omfattande förbud mot användning av alla nikotinprodukter under skoltiden, eftersom det för närvarande endast finns ett lagstadgat rökförbud på skolgården. Hon påpekar att många ungdomar strävar efter att sluta snusa, men att närvaron av snusande klasskamrater gör det utmanande. Alla former av tobaks-/nikotinbruk är socialt smittsamma beteenden och därför behövs det en lagstiftning som säkerställer en helt tobaksfri skoltid, understryker Helen.

Anser du att barn och unga har rätt till bättre skydd mot all form av tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.