Vår generalsekreterare i DrugNews

7 maj 2024
 / 
Vår generalsekreterare i DrugNews

Under decennier har tobaksindustrin spridit desinformation och påstått att det är snusets förtjänst att rökningen har minskat i Sverige, men egentligen är det den progressiva tobakslagstiftningen som har haft en avgörande roll i att minska antalet unga som börjar röka. Sverige fattade tidigt beslutet att förbjuda all tobaksreklam och införa rökfria arbetsplatser, något som senare utökades till att inkludera uteserveringar, perronger och lekplatser. Historien visar att införandet av tobaksfria miljöer fungerar; därför är det avgörande att även nikotinprodukter inkluderas i tobakslagstiftningen för att effektivt skydda unga från att börja med någon form av nikotin. Detta betonar vår generalsekreterare Helen Stjerna i en intervju med DrugNews.

Vitt snus är fortsatt oreglerat inom EU, men kommissionen överväger nu att införa ett förbud. Under en presskonferens inför kommande EU-valet lovade en av  Moderaternas kandidater att “försvara det vita snuset”. Under sin kampanj sprider kandidaten vilseledande information om nikotinets hälsoeffekter och hävdar felaktigt att den minskade rökningen i Sverige beror på snuset.

I en intervju med DrugNews kommenterar vår generalsekreterare, Helen Stjerna, kandidatens uttalande: 

Jag tycker att det är både sorgligt och anmärkningsvärt att Moderaterna väljer att stå upp för en industri som motverkar samtliga globala hållbarhetsmål och lockar våra barn in i ett skadligt nikotinberoende. Om moderaterna hade bättre koll skulle de känna till att sex av tio svenskar vill se ytterligare skatt i form av en hållbarhetsskatt på alla former av tobak – vitt snus och e-cigaretter inkluderade. Just nu är skatten i stort sett obefintlig på vitt snus och våra barn kan köpa en dosa vitt snus för 15kr. Enligt WHO bör skatten ligga på minst 70 % av priset för att skydda främst barn och unga som är den mest priskänsliga gruppen.

Helen understryker att det är den förstärkta lagstiftningen som har bidragit till att rökningen har minskat bland den svenska befolkningen: 

I sammanhanget är det också otroligt viktigt att säga att det inte är snusets förtjänst att Sverige har färre rökare. Sverige var tidigt ute och förbjöd all marknadsföring av tobak och sedan 1979 har A Non Smoking Generation spridit livsviktig information i skolan och påverkat politiker att stifta bättre lagar. Vi vet att alla former av tobaksbruk är socialt smittsamma och att det är direkt avgörande med tobaksfria miljöer om man vill få bukt med bruket. 1993 infördes rökfria arbetsplatser, 2005 fick vi rökfria serveringar och 2019 rökfria uteserveringar, perronger och lekplatser. Allt sammantaget har dessa offensiva satsningar gett resultat och nu väntar vi bara på att skoltiden ska bli helt nikotinfri också.

A Non Smoking Generation anser att alla former av nikotin som inte är läkemedelsklassat bör regleras som tobak. Det innebär högre beskattning, förbud mot marknadsföring, smaktillsatser och design. För att skydda unga från att börja med tobak/nikotin bör politikerna: 

  • Införa en höjd skatt på samtliga tobaks-/nikotinprodukter. 
  • Använda skatteintäkterna för att finansiera den kunskapsspridning som krävs för att utbilda främst barn och unga men även övriga medborgare.
  • Införa en nikotinfri skoltid för att skydda barn och unga från det grupptryck och den exponering som både gör att man först testar och sedan har svårt att sluta.
  • Förbjuda alla former av marknadsföring och okontrollerad onlineförsäljning
  • Förbjuda alla godisliknande smaker och lockande design. 

Anser du att barn och unga har rätt till bättre skydd mot all form av tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.