Vår miljöfilm är finalist i global medietävling!

Inför World No Tobacco Day 2022 lanserade vi filmen ”STOP the Tobacco Industry – START Saving Our Planet” – som uppmärksammar tobakens omfattande miljöpåverkan världen över. På detta tema har organisationen GGTC, som arbetar för ökad tobakskontroll, anordnat en global medietävling och nyligen annonserat att vår film är ett av många fantastiska bidrag som har tagit sig till final.

Tobak dödar åtta miljoner människor varje år, och orsakar dessutom förödande miljöproblem såsom föroreningar, skogsavverkning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Samtidigt arbetar tobaksindustrin aktivt med så kallade ”CSR-aktiviteter” (hållbarhetsarbete) för att dölja dess omfattande miljöpåverkan och förflytta skulden till konsumenter.

I samband med den internationella tobaksfria dagen 31 maj anordnade The Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) en medietävling för bilder och korta filmer som uppmärksammar tobakens negativa effekter på miljö och klimat, och/eller tobaksindustrins manipulativa strategier för att vilseleda och undkomma ansvar.

A Non Smoking Generation är otroligt glada och stolta över att vår miljöfilm tog en finalplats i den viktiga tävlingen, och hoppas framförallt att den kan bidra till ökad kunskap om tobak som ett allvarligt hot mot vår miljö.

Om du uppskattar vårt arbete och den information som vi sprider, stöd vår verksamhet här.