Vår miljöfilm VINNARE i en global medietävling!

Inför World No Tobacco Day 2022 lanserade vi filmen ”STOP the Tobacco Industry – START Saving Our Planet” – som uppmärksammar tobakens omfattande miljöpåverkan världen över. På detta tema har organisationen GGTC, som arbetar för ökad tobakskontroll, anordnat en global medietävling och nyligen annonserat att vår film är en av vinnarna (tredje plats)!

Tobak dödar åtta miljoner människor varje år, och orsakar dessutom förödande miljöproblem såsom föroreningar, skogsavverkning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Samtidigt arbetar tobaksindustrin aktivt med så kallade ”CSR-aktiviteter” (hållbarhetsarbete) för att dölja dess omfattande miljöpåverkan och förflytta skulden till konsumenter.

Nio andra samarbetande organisationer världen över bidrog med material till vår kampanjfilm – som visar hur tobaksindustrin påverkar miljö och klimat i deras länder. Materialet visade bland annat på skogsskövling, förlust av biologisk mångfald, jorderosion och förgiftade marker samt vattendrag.

A Non Smoking Generation är otroligt glada och stolta över att vår miljöfilmen fick en vinstplats i en sådan viktig tävling med över 800 bidrag totalt. Framför allt hoppas vi att filmen bidrar till ökad kunskap om tobak som ett allvarligt hot mot vår miljö.

Om du uppskattar A Non Smoking Generations arbete och den livsviktiga information som sprids kan du stödja verksamheten här.