Vår praktikants lärdomar från praktikperioden

15 januari 2024
 / 
Vår praktikants lärdomar från praktikperioden

Under hösten har vår praktikant Therese tillbringat tio veckor hos A Non Smoking Generation för att skapa en lättillgänglig kunskapssammanställning om vitt snus. Efter den avslutade praktiken uppger Therese att hon har fördjupat sin kunskap om nikotinets inverkan på den fysiska och psykiska hälsan samt hur tobak bidrar till allvarliga globala konsekvenser.

Varför sökte du praktik hos A Non Smoking Generation?

– Just nu läser jag sista året på kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Under en av utbildningens föreläsningar diskuterade vi om tobak och nikotin, vilket gjorde mig mer nyfiken på ämnet utifrån ett hälsoperspektiv. Eftersom att det ingick en praktik i mitt program sökte jag mig därmed till A Non Smoking Generation för att fördjupa mina kunskaper inom ämnet.

Vad har du lärt dig under praktikperioden?

–  Jag har lärt mig mycket om hur nikotin påverkar hjärnan. Men jag har också lärt mig att man kan arbeta med denna fråga på så många olika sätt för att påverka både nationellt och globalt. Tobaksindustrin bryter både mot mänskliga rättigheter och påverkar miljön negativt, det visste jag inte innan jag började på A Non Smoking Generation.

Vilka arbetsuppgifter har du arbetat med?

–  Jag har börjat skriva en kunskapssammanställning med fokus på nikotinets effekter på hjärnan, psykisk ohälsa och kognitiv funktion. Det är många ungdomar som inte vet hur nya nikotinprodukter påverkar den psykiska hälsan. Många unga tror att det är ofarligt, eftersom tobaksindustrin kallar det för ”tobaksfritt”. Även om nikotinet för vissa kan upplevas som lugnande och ångestdämpande på kort sikt, är det inte det på lång sikt. Istället förändrar nikotin hjärnans struktur, det ökar risken för ångest och oro och man får även sämre minne och uppmärksamhetsförmåga. Ungdomars hjärnor är känsliga för nikotin och ökar mottagligheten för alkohol och andra droger. I min utbildning brukar vi studera folkhälsoperspektivet vilket är mer översiktligt än individperspektivet som jag har använt mig av i kunskapssammanställningen. Det leder till att jag har fått en ökad förståelse för hälsa utifrån både struktur och individ.

Vilken kunskap har chockat dig mest under din tid hos oss?

– Det som har chockat mig mest har varit det som jag har fått lära mig om tobaksindustrin som man inte får lära sig i vardagen: att det skadar så många andra än bara individen. Till exempel det som förekommer på tobaksplantager, såsom barnarbetet och att tobaksodlarna inte förses med skyddsutrustning. Tobaksindustrin utnyttjar människor för att gå med ännu större ekonomisk vinst.

Vad tar du med dig från praktiken?

– Det jag tar med mig från praktiken är allt från att skriva text till att vara en del av en organisation som arbetar preventivt och mot tobaksindustrin. Det är så stor skillnad mellan att plugga till att praktiskt tillämpa det man har studerat. Praktikperioden på A Non Smoking Generation har fått mig att inse att man kan göra skillnad på riktigt och det har även väckt ett ytterligare intresse kring att fördjupa mig inom beroendesjukdom utifrån fler perspektiv. Det är något jag funderar på att skriva om i min kandidatuppsats under våren.

Håll utkik för kunskapssammanställningen om vitt snus som vi lanserar under vårterminen!