Våra föreläsare sprider kunskap i P4 Uppland

Vår senaste Novusundersökning visar att en majoritet av unga uppger att barnarbete och negativ miljöpåverkan inom tobaksindustrin kan vara skäl att avstå från tobak, men dessvärre är det få ungdomar som har kunskap om dessa hållbarhetsproblem. I samband med ett besök i Uppsala intervjuade P4 Uppland våra föreläsare om projektet Tobaksbarn och hur kunskapen om tobakens effekter på hållbar utveckling kan motivera unga att förbli tobaksfria.

Under vecka 37 besöker våra föreläsare Juliette Steno och Yasmine El Mouhib ett gymnasium i Uppsala, och fick då chansen att även sprida viktig information till allmänheten genom en radiointervju i P4 Uppland.

Juliette berättar vad ungdomarna får lära sig under föreläsningen.

Ungdomarna kommer få lära sig olika perspektiv när det kommer till tobaksindustrin. Vi tar upp konsekvenserna framför allt, vilket är barnarbete, fattigdom, miljöpåverkan och ojämlikhet, och dom ska just få motivationen till att avstå från tobak.

Yasmine berättar om problemet med tobaksbruk bland unga.

Det är väldigt utbrett, speciellt nu när tobaksindustrin också har lanserat de nya produkterna, vitt snus till exempel som får marknadsföras som ”tobaksfritt”. Nu kom det dock en ny lag i augusti som reglerar det litegrann vilket vi är väldigt glada över, men problemet är väldigt stort. Som Juliette sa så motverkar det FN:s alla 17 hållbarhetsmål och jag tror att den här föreläsningen också ger unga fler argument att avstå från tobak än bara den egna hälsan. Många unga brinner ju för miljön och mänskliga rättigheter, så den har varit väldigt uppskattad.

Juliette berättar vidare om det vita snuset.

Till att börja med så lanserades det ungefär runt 2016 och då har man marknadsfört de här som tobaksfria, och det här har lett till att de har marknadsförts som oproblematiska, ofarliga, de har snygga förpackningar, trendiga smaker, och det här leder till att ungdomarna dras in i ett beroende mycket lättare än till exempel med cigaretter – och därför har vi lagt mycket fokus på just den här frågan.

Yasmine berättar om vilka åtgärder som krävs för att minska tobaksbruket bland unga.

Bland annat så nämnde jag tobaksfri skoltid, att skolan tar sitt ansvar och inför en tobaksfri skoltid; att tobak inte får brukas under hela skoltiden och inte bara inom vissa områden. Vi har faktiskt tagit fram en läroplan för det så att lärare kan gå in och kolla (tobaksfriskoltid.nu), bland annat, men sen så krävs det också mer handlingskraft från politiker som kan påverka de här stora tobaksbolagen.

Juliette avslutar med att berätta om elevernas reaktion på föregående veckas föreläsning i Uppsala.

De var några som ville ha hjälp till att sluta sitt användande så vi kom med lite tips och så. Och många var chockade över de här stora siffrorna, som att det är minst 1,3 miljoner barn som jobbar inom tobaksindustrin som är under 14 år, och hur mycket skräp – att 80 procent av skräpet på våra gator i Sverige är tobaksprodukter.

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.

Ta del av hela radiointervjun här (ca 2 timmar och 47 minuter in i inslaget).