Våra föreläsare sprider livsviktig kunskap i P4 Sörmland

Marknadsföringen av vitt snus som ”tobaksfritt” är felaktig eftersom nikotinet i produkten framställs av tobak – som odlas med fattigdom, barnarbete och miljöförstöring som följd. I en radiointervju med P4 Sörmland informerar våra föreläsare om den ohållbara industrin som ligger bakom samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

I samband med föreläsningar på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna intervjuades Shannelle Sahlin och Andrea Kärrman, föreläsare inom projektet Tobaksbarn, om den vilseledande marknadsföringen av nya nikotinprodukter, samt effekterna av hur de produceras.

– Varför unga uppmuntras till tobaksbruk är bland annat genom att influencers marknadsför så kallat ”tobaksfritt” snus i välbetalda samarbeten med stora tobaksföretag – fastän nikotinet i produkten kommer från samma tobaksplantage och samma tobaksplanta som de andra produkterna.

– Vi vill lyfta frågan från ett hälsoperspektiv på individnivå till att faktiskt lyfta det till ett hållbarhetsperspektiv. Tobaken motverkar samtliga av de globala målen.

Reportern intervjuade även några elever som fick förmedla sina uppfattningar om föreläsningen.

– Man fick lära sig nya grejer. Jag visste inte allting om rökning och nikotin liksom… Jag visste inte att den förstör naturen och jag visste inte att det var farligt eller att det var barnarbete.

Vissa av eleverna berättade att de redan är fast i nikotinberoende, och att det är naturligt för dem att röka eftersom alla i kompisgänget gör det. Vissa sa även att de har svårt eller är ovilliga att sluta.

Vill du hjälpa oss att nå ut till fler unga innan de börjar? 97 procent av tillfrågade elever som såg vår föreläsning under hösten 2020 uppgav att den innehåller argument för att avstå från tobak. Stöd vårt tobaksförebyggande arbete här.

Hela radioinslaget finns tillgängligt här (ca 1 timme, 14 minuter och 50 sekunder in i klippet).