Varje vecka slängs fem miljoner engångs-vejps i Storbritannien

För ett år sedan rapporterade GP i en artikel att minst 1,3 miljoner e-cigaretter slängdes varje vecka i Storbritannien. I årets mätning har antal slängda e-cigaretter per vecka nått fem miljoner, en fyrfaldig ökning på ett år. Detta uppmärksammar BBC. E-cigaretterna, bestående av plast, miljöfarliga ämnen och spår av tungmetaller, hamnar ofta i hushållssoporna eller i naturen vilket skadar djur, natur och miljö. Konsekvenserna sträcker sig även längre än så; tobaks-/ nikotinprodukter motverkar samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och har en negativ påverkan på miljö redan från produktionsstadiet. Exempelvis, skövlar industrin varje år regnskog motsvarande 286.000 fotbollsplaner för att skapa nya tobaksodlingar, bland annat. Odlingen i sig är också skadlig med alla dess bekämpnings- och gödningsmedel som förgiftar tobaksodlare, jordbruksmark och grundvatten.

Användningen av e-cigaretter för engångsbruk har ökat drastiskt både i Sverige men även internationellt, speciellt bland unga. När batteriet eller e-vätskan i e-cigaretten tar slut slängs den många gånger direkt i hushållssopor, trots att e-cigaretten innehåller plast, miljöfarliga ämnen som litium och nikotinsalter samt spår av tungmetaller. För ett år sedan beräknade den ideella organisationen Material Focus att 1,3 miljoner e-cigaretter slängs per vecka i Storbritannien, en siffra som sedan dess nästan har fyrdubblats till fem miljoner slängda e-cigaretter per vecka. I Sverige står fimpar för nästan hälften av allt skräp på våra gator och nästan en femtedel av allt skräp är snus. Dessutom beräknas cirka fyra miljoner snusprillor spolas ner i Sveriges toaletter varje dag och 4500 miljarder fimpar slängs i naturen i världen varje år. Allt detta leder till förgiftning av mark, natur, hav och att den biologiska mångfalden förstörs.    

Tobaksföretag har länge använt sig av greenwashing, med målet att framställa produkterna och sig själva som hållbara. Genom strategisk marknadsföring och produktdesign, ger de intrycket av att produkterna är närproducerade, trots att innehållet i själva verket transporteras till Sverige från andra världsdelar och framställs på ohållbara sätt. Utöver det, erbjuder tobaksföretagen sina kunder återvinningsbara förpackningar samt erbjuder stater ekonomisk kompensation för den nedskräpning som de orsakar. Dessa åtgärder är långt ifrån tillräckliga och har enbart som syfte att fungera som en täckmantel för alla de sätt som tobaksindustrin är ohållbar- från produktion till konsumtion. Tobak/nikotin kan aldrig vara hållbart, vare sig förpackningarna återvinns eller inte. Nikotinet som utvinns från tobaksplantan är ett nervgift som förgiftar tobaksbönder, marker och vattendrag. Hela 200.000 hektar regnskogen skövlas varje år för att ge plats till nya plantager. Dessutom sträcker sig tobaksindustrins negativa påverkan så långt som till mänskliga rättigheter. Människor under fattiga förhållanden utnyttjas av tobaksbolagen som billig arbetskraft och därav förekommer barnarbete på tobaksodlingar. Bönderna fastnar i konstraktslaveri och en fattigdomsspiral som är svårt att komma ur, särskilt när tobaksindustrin ständigt nekar och döljer att det överhuvudtaget försiggår.

Tobaksbolagen har länge tillämpat många olika strategier för att lura allmänheten och komma runt lagar- allt för att kunna fortsätta sälja sina skadliga och beroendeframkallande produkter. Tobak/nikotin kommer aldrig att kunna vara hållbart, oavsett vilka nya strategier som tobaksindustrin tar sig an. Här kan du läsa mer om hur tobak motverkar FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Vill du hjälpa oss att stoppa tobaksindustrins oetiska strategier? Stöd vårt arbete här.