Världscancerdagen på Berns

Idag den 4 februari är det Världscancerdagen. Nätverket mot cancer anordnade ett heldagsseminarie på Berns där tobaksförebyggande arbete lyftes som en viktig komponent för att förebygga cancer. Undertecknad deltog i förmiddagens workshop om hur vi når ett rökfritt samhälle. Många olika idéer kom upp men starkast var framförallt att unga är den viktigaste målgruppen. 9 av 10 börjar röka i tonåren och kan vi påverka unga att välja ett tobaksfritt liv har vi nått en lång bit på vägen. Att jobba kontinuerligt och medotiskt med unga är viktigt.

Eftermiddagen bjöd på en engagerande paneldebatt om hur vi kan minska exponeringen av tobak i handeln och media. En enighet fanns om en tydlig vision och plan om hur vi kan utfasa tobaken ur samhället.

Fokus bör vara att få unga att inte börja röka och snusa!