Världshälsoorganisationen WHO står bakom vårt arbete

21 december 2023
 / 
Världshälsoorganisationen WHO står bakom vårt arbete

Världshälsoorganisationen WHO lanserar kampanjen ”Stop the lies” för att motverka tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken. Kampanjen syftar till att skydda unga från tobaksindustrins dödliga produkter genom att avslöja deras taktiker och öka medvetenheten bland beslutsfattare och allmänheten. I kampanjen lyfter WHO A Non Smoking Generation och andra ungdomsorganisationer som, i ett öppet brev, uppmanar beslutsfattare att skydda unga från tobaksindustrins manipulativa metoder. WHO betonar även att regeringar inte ska tillåta tobaksindustrin ha ett politiskt inflytande över folkhälsan.  

I oktober undertecknade A Non Smoking Generation ett öppet brev med målet att påverka beslutsfattare att begränsa tobaksindustrins påverkan. Budskapet riktades till de regeringar och delegater som förväntades delta under tobakskonventionens partkonferens (COP10), som ursprungligen var planerad att äga rum i november. I samband med WHO:s kampanj uppmärksammas vårt och andra organisationers ställningstagande för att skydda unga från tobaksindustrins inflytande.

WHO:s kampanj ”Stop the lies” ämnar till att:

  • Motverka tobaksindustrins missledande information och upplysa beslutsfattare hur tobaksindustrin fortsätter att rikta sig mot barn och unga.
  • Skydda kommande generation genom att uppmana regeringar att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan.
  • Sprida medvetenhet om de olika taktiker som tobaksindustrin använder för att påverka allmänheten och politik.
  • Förstärka ungdomars anrop om att skydda dem från tobaksindustrin.

WHO:s kampanjfilm belyser tobaksindustrins strategier för att påverka folkhälsopolitiken. Filmen tar upp några exempel på hur tobaksindustrin sprider sina lögner: storytelling, egenfinansierad forskning, betalda samarbeten med influencers, ”aktivister” och lobbyister.

Vill du hjälpa oss att bekämpa tobaksindustrins fula metoder? Stöd vårt arbete här.