Världsmiljödagen 2020

5 juni 2020
 / 
Världsmiljödagen 2020

I UNT debatterar Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, för införandet av en hållbarhetsskatt på tobak. Anette Rosengren, Nordenchef på Philip Morris, skrev en replik med fokus på fimpar och hur företaget ämnar bidra till att minska nedskräpningen. På Världsmiljödagen den 5 juni 2020, och i slutrepliken Philip Morris talar ogärna om tobakens alla baksidor, uppmärksammar Helen att företagets deltagande i miljödebatten främst syftar till att förbättra företagets image vad gäller hållbarhet, och att nedskräpning endast är ett av många allvarliga miljöproblem som tobaksindustrin ger upphov till. 

Vi håller med Anette Rosengren att det måste vara lätt att göra rätt, vilket är precis det som höjda skatter på samtliga tobaksprodukter skulle leda till. Fördelen med att även införa en hållbarhetsskatt på tobak är att det har potential att minska nedskräpningen av tobaksrelaterade produkter genom ökade incitament att avstå samtliga av tobaksindustrins hälso- samt miljöskadliga produkter. Samtidigt skulle det signalera till konsumenter att all tobak orsakar allvarliga hållbarhetsproblem.

För det är inte bara nedskräpningen av fimpar som är ett problem, och tobaksindustrins negativa påverkan på miljö, hälsa och hållbarhet kommer inte minska genom att göra undantag för nya produkter såsom e-cigaretter, vitt snus eller heat-not-burn-produkter. Philip Morris samarbete med Håll Sverige Rent och deras uttalade vision om att vilja bidra till ett rökfritt samhälle är ren marknadsföring i syfte att öka sin försäljning, ett typiskt exempel på green wash. Philip Morris talar ogärna om det faktum att alla led av deras tobaksproduktion innebär enorma miljö- och klimatproblem i form av avskogning, föroreningar, utsläpp och avfall. Viktigt att tillägga är de oacceptabla arbetsvillkor och systematiska utnyttjandet av barn på tobaksodlingar. Dessa problem kvarstår oavsett om rökare avstår från att kasta sin fimp på marken eller väljer att övergå till andra tobaksprodukter. Viktigt att tillägga är att Philip Morris inte visar några reella försök att minska försäljningen av världens mest dödliga produkt.

Tobaksfria miljöer och höjda tobakspriser till följd av högre skatter är viktiga politiska verktyg för att skydda barn och ungdomar från att börja med tobak. Anette har rätt i att vi även behöver utöka det förebyggande arbetet och informationsspridning via intresseorganisationer och kommuner, men detta ska givetvis ske utan inblandning från tobaksindustrin. Deras primära syfte kommer alltid att vara en ökad försäljning av tobaksprodukter vilket är direkt oförenligt med våra globala hållbarhetsmål. I enlighet med WHO:s tobakskonvention, artikel 5.3 har samtliga aktörer i både offentlig, privat och ideell sektor en skyldighet att exkludera tobaksindustrins inflytande.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation