Varningstext på varje cigarett kan minska rökningen

2 september 2019
 / 
Varningstext på varje cigarett kan minska rökningen

Myndigheter i Kanada och Skottland vill sätta små varningsmeddelanden på varje enskild cigarett. Forskning från Storbritannien visar att det kan vara en effektiv metod för att minska rökningen.

I dagsläget täcks en stor del av cigarettpaketens yta med varningstexter såsom ”Rökning dödar”. Nu vill myndigheter i Kanada och Skottland även införa små varningar på varje cigarett. Forskare vid University of Sterling i Storbritannien har undersökt varningarnas effekt och resultaten pekar på att strategin kan bidra till att minska rökningen.

Studien gjordes på 120 unga rökare som tilldelades cigaretter med varningstexten ”Smoking kills”. Rökarna delades in i fokusgrupper och samtliga grupper upplevde att varningarna på cigaretterna var obekväma och gjorde att rökningen blev mer otrevlig. Många uppgav dessutom att deras beteende med stor sannolikhet skulle påverkas av varningarna.

Utifrån studieresultaten tror forskarna att åtgärden kan ha en effekt på unga rökare och även icke-rökare.

Läs mer här.