Vätskor till e-cigaretter har ofta bristande märkning

Fyra av fem företag som säljer nikotinvätskor till e-cigaretter har bristande eller felaktig märkning av produkternas innehåll. Det visar Kemikalieinspektionen i en ny granskning av hur e-vätskor märks och förpackas.

För första gången i Sverige har Kemikalieinspektionen gjort en tillsyn för att undersöka i vilken utsträckning e-vätskor med nikotin märks och förpackas på rätt sätt. Myndigheten granskade även den faroinformation som företagen delger i webbshopar där produkterna säljs. Eftersom nikotin är ett akut giftigt ämne är det viktigt att e-cigarettanvändare får information om riskerna genom att produkterna har korrekta märkningar. Tillsynen visade dessvärre att 15 av de 19 företag som granskades bröt mot den EU-lagstiftning (CLP) som reglerar hur kemiska produkter ska märkas, förpackas och klassificeras.

I granskningen framkom brister såsom att märkning saknades, att märkningen var på ett annat språk än svenska och att produkter märktes med fel varning eller felaktig information. Kemikalieinspektionen kan komma att anmäla vissa företag för misstänkta miljöbrott och begär att samtliga företag åtgärdar bristerna som framkommit vid tillsynen.

Läs mer i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.