Vejping framställs som roligt, säkert och socialt accepterat på TikTok

E-cigarettanvändning, också kallat vejping, framställs ofta i positiv bemärkelse på sociala medie-plattformar som Instagram, Facebook och TikTok. Många av dessa plattformar har policyer som förbjuder marknadsföring av tobaksbruk, inklusive vejping, men nu visar ny forskning från Australien att dessa policyer bryts frekvent utan större konsekvenser.

Forskare i Australien uppmärksammar att e-cigarettanvändningen bland unga ökar markant, samtidigt som allt fler studier visar på dess skadliga effekter. Forskning visar också att unga personer som exponeras för sociala medie-inlägg med e-cigaretter är mer benägna att vejpa och ha en positiv inställning till e-cigaretter.

I en ny studie, som har publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health, undersöktes hur e-cigaretter marknadsförs och framställs på TikTok. Forskarna analyserade 264 e-cigarett-videos och utvärderade dem i relation till TikToks riktlinjer kring innehåll från februari 2022. Resultatet visar att 98 procent av alla videos framställde e-cigaretter i positiv bemärkelse, genom att anspela på humor, gemensamma identiteter eller vejping-tricks. Drygt en fjärdedel av inläggen bröt tydligt mot TikToks policy, genom att innehålla direkt marknadsföring och information om vart e-cigaretter kan köpas.

Studien visar också att få videos innehöll hälsovarningar. Endast två procent uppmärksammade risken för nikotinberoende. Ett litet antal videos hänvisade till folkhälsoexperter eller kommenterade reglering av e-cigaretter, men dessa inlägg var mindre populära och fick färre likes samt visningar i jämförelse.

Forskarna menar att sociala medie-plattformar måste stärka sina policyer och se till att riktlinjerna följs, men framför allt efterlyser de politiska åtgärder. Det är nödvändigt med ökad reglering, i form av exempelvis neutrala (reklamfria) förpackningar och förbud mot smaktillsatser, för att skydda unga från vejping och dess negativa effekter.

Vill du se starkare reglering av e-cigaretter i Sverige? Stöd vårt arbete här.

Källa: The Conversation