Vetenskapsradion: Nya Zeeland förbjuder tobaksköp för unga för all framtid, vad gör Sverige?

18 mars 2022
 / 
Vetenskapsradion: Nya Zeeland förbjuder tobaksköp för unga för all framtid, vad gör Sverige?

Nya Zeeland planerar att införa ett förbud som innebär att ungdomar som är födda 2008 eller senare aldrig kommer att kunna köpa tobak lagligt under sin livstid. Åldersgränsen för tobaksköp kommer således att höjas successivt varje år och målet är att skapa en tobaksfri nation. A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna har intervjuats om detta progressiva förslag i Vetenskapsradion, där hon uppmärksammar behovet av striktare tobakslagar även i Sverige.

Enligt Folkhälsomyndigheten röker i snitt sex procent av Sveriges befolkning dagligen, och enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är rökningen bland unga nere på rekordlåga nivåer. Användningen av snus och nya nikotinprodukter bland ungdomar har dock ökat drastiskt de senaste åren. I Vetenskapsradion förklarar Helen Stjerna att dessa produkter riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende, tobaksrökning och andra drogmissbruk, och att det är viktigt att förebygga alla tobaks- och nikotinprodukter.

För att skydda ungdomar från att börja använda tobak har Nya Zeeland tagit det modiga beslutet att totalförbjuda tobaksköp för alla som är födda 2008 eller senare – i syfte att fasa ut tobaksbruket i landet. A Non Smoking Generation efterlyser liknande initiativ av svenska politiker, men det verkar dessvärre inte vara aktuellt i dagsläget. Sveriges tobakspolitik halkar allt längre bakom andra höginkomstländer, och har idag både lägst tobakspriser samt svagast tobakslagar i hela Norden.

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare. Svenska ungdomar berättar i Vetenskapsradion att de snusar på grund av normer och kompisars påverkan. För att minska ungas tillgänglighet till tobak är åtgärder såsom höjd åldersgräns och kraftigt höjda tobaksskatter – som höjer tobakspriserna – både viktiga och effektiva.

Den 22 mars 2022 väntas den svenska regeringen presentera ett nytt lagförslag för att reglera nya nikotinprodukter, exempelvis gällande åldersgräns och begränsad marknadsföring. A Non Smoking Generation uppmanar riksdagen att rösta igenom den nya lagen så att Sverige tar ett steg i rätt riktning för att stärka skyddet av barn och unga.

Vill du se starkare tobakslagar i Sverige? Stöd vårt arbete här.

Lyssna på hela inslaget i Vetenskapsradion.