Vi anmäler AP-fonderna för brott mot mänskliga rättigheter!

2 november 2021
 / 
Vi anmäler AP-fonderna för brott mot mänskliga rättigheter!

AP-fonderna investerar svenskarnas pensionspengar i företag som kränker mänskliga rättigheter och orsakar enorma miljöproblem. A Non Smoking Generation är en av 22 organisationer som nu anmäler AP-fonderna till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det rapporterar Global Bar Magazine. 

Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar över 1500 miljarder kronor, vilket är en majoritet av svenskarnas pensionspengar. Den 1 november 2021 skickade 22 organisationer och tre privatpersoner – K G Hammar, Parul Sharma och Gudrun Schyman – in en anmälan till FN:s råd för mänskliga rättigheter som uppmärksammar att svenskarnas pensionspengar investeras i företag som skadar både människor och vår miljö. Anmälan stöds av över 3000 namnunderskrifter.

AP-fondernas investeringar ska skapa långsiktigt hög avkastning, men enlig lag måste de också investera ansvarsfullt för att bidra till en hållbar utveckling. Organisationerna bakom anmälan uppmärksammar att investeringar i exempelvis vapentillverkare, gruvbolag och tobaksföretag strider mot denna skyldighet.

Organisationer och individer som står bakom anmälan: Afrikagrupperna, Amazon Watch Sverige, Emmaus Stockholm, FIAN Sverige, Föreningen Fossilfria pensioner, Gudrun Schyman från Klimatnätverket Fria Pensionärer, Jordens Vänner, K G Hammar, Klimataktion Kristna Freds, Latinamerikagrupperna, Parul Sharma, människorättsjurist, PeaceWorks, Svalorna Indien Bangladesh, Institutet för nerväxtstudier, Mama Killa, Community for Justice, A Non Smoking Generation, Trustbrand Watch Sweden, Fältbiologerna, Klimatriksdagen.

Vill du också att våra pensionspengar ska investeras för att främja en hållbar utveckling? Visa ditt stöd här.