Vi granskade tobaksbruket i HBOs originalserie ‘The Idol’

Truth Initiatives senaste undersökning bekräftar att förekomsten av scener i populära tv-program innehållande tobaksbruk har ökat under de senaste åren. Organisationen konstaterar att den ökade exponeringen gör unga mer benägna att testa tobaksprodukter. Därför granskade vi på A Non Smoking Generation tobaksbruket i det första avsnittet av HBO Max nya och omtalade originalserie ‘The Idol’. Granskningen visar bland annat att det inom de första 30 minuterna av pilotavsnittet brukades tio tobaksprodukter.

Tobaksföretag har länge sett till att deras produkter får utrymme i populärkultur, och inte minst i filmer och serier. Nu har närvaron av tobaksprodukter ökat igen under de senaste åren, och enligt organisationen Truth Initiative har denna ökning lett till att unga som exponeras för tobak i populära tv-program är tre gånger mer benägna att börja använda e-cigaretter jämfört med de som inte exponeras för det.

Truth Initiatives senaste rapport om tobak och unga tv-tittare visar att 60% av de 15 mest populära tv-programmen bland 15-24-åringar exponerar unga för tobaksrelaterade produkter. Uppskattningsvis exponeras 25 miljoner unga för tobak genom dessa tv-program. Därför valde A Non Smoking Generation att granska HBO MAX-aktuella serien ’The Idol’, med Lily-Rose Depp (Johnny Depps dotter) och världskända artisten Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye som huvudkaraktärer. I pilotavsnittets första halvtimme används 10 tobaksprodukter, och totalt används 16 tobaksprodukter under hela avsnittet som är drygt 54 minuter långt. Ungefär 20% av avsnittet ägnas åt att skildra karaktärernas tobaksbruk. Under ’The Idols’ första vecka tittade 3,6 miljoner på första avsnittet, vilket är mer än vad HBOs ’Euphoria’ och ’White Lotus’ fick i tittarsiffror, några av HBOs mest sedda serier.

Det är hög tid att vidta de insatser man kan för att bromsa filmindustrins tobaksexponering i syfte att skydda unga från att lockas in i nikotinberoenden och tobaksbruk. Truth Initiative uppmanar till kunskapsspridning om ungdomars exponering samt konsekvenserna av den genom att utbilda de som arbetar inom filmbranschen. Organisationen vill även att det ska finnas medel för att säkerställa att filmproduktionerna inte finansieras av tobaksindustrin eller erhåller skattelättnader för att skildra tobaksanvändning. Fler krav på filmindustrins regleringar av tobaksexponering är en viktig förändring för att skydda barn och unga från att lockas in i ett livslångt tobaksbruk.

Anser du att alla unga har rätt att skyddas mot skadlig exponering för tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.