Vid årsskiftet införs nya krav på ”tobaksfria” nikotinprodukter

19 december 2022
 / 
Vid årsskiftet införs nya krav på ”tobaksfria” nikotinprodukter

Från och med den 1 januari 2023 stärks regleringen av så kallat tobaksfria nikotinprodukter, såsom det vita snuset. Produkterna kommer att omfattas av nya lagkrav som innebär att de ska märkas med hälsovarningar och innehållsdeklaration. Samtidigt får tillverkare ansvar för att kontrollera och samla in information om produkternas hälsoeffekter. 

I juni 2022 röstade riksdagen igenom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter för att stärka skyddet av barn och unga. De första bestämmelserna trädde i kraft den 1 augusti 2022, vissa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2023, och de sista träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024. De regler som börjar gälla nu vid kommande årsskifte omfattar produktkrav, märkningskrav och produktkontroll.

Kraven på produkt och märkning innebär att produkterna ska ha en tydlig hälsovarning samt innehållsdeklaration. Produktkontrollen innebär att företag som tillverkar, importerar och distribuerar produkterna får ansvar för att samla in information om alla dess potentiellt skadliga effekter på människors hälsa. Vid upptäckt av brister i en produkt är företagen skyldiga att vidta åtgärder och meddela detta till Folkhälsomyndigheten.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar som skyddar unga? Se hur du kan bidra här.

Källa: Folkhälsomyndigheten